logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA ARCHITEKTÓW  
Kalkulacja składki – Ubezpieczenie OC Nadwyżkowe
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Posiadane ubezpieczenie Ubezpieczenie OC Obowiązkowe
Podaj sumę gwarancyjną z posiadanej polisy:
UWAGA: ubezpieczenie nadwyżkowe można wykupić tylko w przypadku posiadania ubezpieczenia obowiązkowego.
Ubezpieczenie OC Nadwyżkowe
Podaj sumaryczną kwotę sum gwarancyjnych z posiadanych polis:
Uwaga: jeśli nie posiadasz żadnej aktywnej polisy ubezpieczenia OC Nadwyżkowego, wpisz '0'.
Wnioskowane ubezpieczenie
Kwota sumy gwarancyjnej wnioskowanego ubezpieczenia – powiększona o kwotę sumy gwarancyjnej z posiadanej polisy ubezpieczenia OC Obowiązkowego oraz o kwotę sum gwarancyjnych z posiadanych polis ubezpieczenia OC Nadwyżkowego – nie może przekroczyć kwoty 1 670 000 EUR, przeliczonej na PLN (*)
 
Maksymalna kwota sumy gwarancyjnej wnioskowanego ubezpieczenia:

Jeżeli potrzebujesz ubezpieczenia na wyższą sumę niż maksymalna kwota wskazana powyżej – i chcesz otrzymać ofertę w krótkim czasie, wyślij do nas zapytanie na e-mial architekt@iexpert.pl lub zadzwoń teraz 22 643 42 42.
Ubezpieczenie nadwyżkowe można wykupić tylko w przypadku posiadania ubezpieczenia obowiązkowego.
Suma gwarancyjna wnioskowanego ubezpieczenia OC nadwyżkowe:
(*) Wszystkie przeliczenia dokonywane są przy użyciu kursu, ogłoszonego jako pierwszy w danym roku, który dla bieżącego roku wynosi: 4.3434.

Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od wystawienia polisy lub złożenia wniosku
dwie równe raty (po 10 dniach i po 180 dniach)
cztery równe raty (po 10 dniach i co 90 dni)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę