logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA ARCHITEKTÓW  
Kalkulacja składki – OC Pracowni / Biura (AC)
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Suma gwarancyjna wnioskowanego ubezpieczenia OC biura/pracowni:
Ubezpieczenie OC podwykonawców:
Poziom obrotów brutto biura/pracowni:
Dodatkowe klauzule
Klauzula odpowiedzialności rzeczoznawców ppoż., BHP, sanitarno-higienicznych:
Podlimit dla klauzuli odpowiedzialności rzeczoznawców:
Klauzula prac geodezyjnych i kartograficznych:
Klauzula prac z zakresu geologii inżynierskiej:
Klauzula utraty, zniszczenia, uszkodzenia dokumentów (61):
Podlimit dla klauzuli dot. dokumentów (61):
Klauzula terytorialna:
OC najemcy nieruchomości:
Podlimit OC najemcy nieruchomości:
OC pracodawcy:
Podlimit OC pracodawcy:
Klauzula OC za szkody wyrządzone w skutek emisji substancji niebezpiecznej:
Podlimit odpowiedzialności za szkody wyrządzone w skutek emisji substancji niebezpiecznej:
Klauzula kosztów przeprojektowania:
Dotychczasowe ubezpieczenie
Czy wnioskowane ubezpieczenie będzie kontynuacją w PZU SA lub zostanie zawarte do 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia w PZU SA?
Czy to dotychczasowe ubezpieczenie było zawarte za pośrednictwem iExpert.pl?
Okres bezszkodowy:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo
dwie równe raty
cztery równe raty
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj klawisza [przelicz składkę]. W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę